Wat Wij Doen

Wij geloven dat het Evangelie van Jezus de kracht heeft om alles en iedereen te veranderen. Dit hebben wij ervaren toen wij 7 jaar geleden de leiding over ons leven aan God overgaven. God liet ons zien dat Hij ons wilde gebruiken in Centraal Azië, waar we 4 jaar gewoond hebben en samenwerkten met lokale collega’s in leven-veranderende ontwikkelingsprojecten. De liefde voor de lokale bevolking en het verlangen het evangelie met hen te delen, maakt dat wij ons werk voort zetten in Athene, Griekenland, onder migranten en vluchtelingen.

Samenwerken met lokale kerken

 • Lokale kerken aanmoedigen en ondersteunen bij het verwelkomen en betrekken van nieuwe leden
 • Training aan lokale kerkleiders en medewerkers
 • Lokale kerken ondersteunen en uitdagen met evangelisatie initiatieven
 • De lokale kerk helpen gelovigen uit te zenden naar andere landen


Evangelisatie

 • Het evangelie van Jezus delen door betrokken te zijn bij evangelisatie- en discipelschapsinitiatieven zoals:
 •  Vriendschappen en relaties met migranten en vluchtelingen opbouwen


Toerusten van werkers

 • Trainen en toerusten van werkers m.b.t., cultuur en evangelisatie aan:
  • Long- en shortterm teams van Operatie Mobilisatie
  • Shortterm werkers van andere organisaties
  • Lokale Christenen en kerken
  • Nieuwe gelovigen met een specifieke achtergrond
 • Het organiseren en faciliteren van evangelisatieactiviteiten voor short-temers
 • Lokale kerken voorzien van christelijke literatuur, studiemateriaal en muziek in div. talen