Ik kies voor Jezus!

Een jonge Afghaanse vrouw, met haar gezin gevlucht uit Iran en net bevallen van een baby, krijgt in een van de vluchtelingenkampen in Athene te horen dat ze maagkanker heeft. De behandeling, met een zware operatie en chemotherapie in een vreemd ziekenhuis, met dokters die een andere taal spreken, hangt als een donkere wolk boven het onzekere leven van dit gezin. Maar dan…een lichtpuntje….
ze  leert Jezus kennen en ondanks de storm om haar heen geeft Hij haar rust!

Dit is het verhaal van Aziza, die inmiddels een goede vriendin van Martine is. Ze mocht ook Gods zorg ervaren door dingen heen; de praktische hulp van de pastor en zijn vrouw, die regelmatig op de kinderen pasten. Na de operatie start als gauw de chemotherapie. Samen met een collega van een andere hulporganisatie staat Martine om het gezin heen en ondersteunt waar mogelijk is. Met behulp van een echtpaar uit Nederland is het mogelijk om het appartement wat meer in te richten, waardoor Aziza een plek heeft om te rusten.

Tijdens de wekelijkse bezoekjes van Martine aan Aziza wordt er veel gedeeld, geluisterd, advies gegeven en ook altijd gebeden. Als ze zich goed genoeg voelt probeert Aziza op zondag naar de kerkdienst te komen en ook daar ervaart ze de liefdevolle rust die Jezus geeft. De chemotherapie beïnvloed haar lijf, haar leven, haar gedachten, maar zodra deze is afgelopen komt er weer ruimte in Aziza’s hoofd!

Voorzichtig durft Aziza aan de toekomst te denken en een ding weet ze zeker: Ik wil de keus maken om Jezus te volgen. Vorige week was het zo ver; Aziza stapte zonder twijfel het water in, werd gedoopt en gaf aan iedereen te kennen: Jezus is mijn Verlosser en Hem wil ik volgen. Nadat Aziza weer boven kwam konden we alleen maar zingen: Groot is de naam van Jezus, alle glorie aan Hem! We prijzen uw Heilige naam, Jezus!

 

Farsi-Discipelschapstraining

Elke week heeft Anton een Discipelschapstraining met een groep Afghanen, Iraniërs en Koerden. De groepsleden hebben allemaal een Moslim-achtergrond of zijn Moslim. Samen met de participanten wordt er gesproken over een diversiteit van vragen over het Christelijk geloof, de Bijbel en het volgen van Jezus.

En wat is het dan een voorrecht om de taal te kunnen spreken en zo met elkaar te kunnen communiceren!

In de eerste periode hebben ze gesproken over waarom het belangrijk is om te investeren in de groei van je geloof en hoe je dit kun doen. Daarnaast waren de lessen in de voorgaande maanden grotendeels afgestemd op vragen van de groepsleden.

Om meer duidelijkheid en lijn aan te geven is de groep sinds kort begonnen aan een reis door de Bijbel. In een paar maanden lezen we bijna de hele Bijbel door en behandelen we de belangrijkste personen per periode. Voor velen was het de eerste keer dat ze het hoorden hoe de aarde geschapen werd, dat Abraham twee zonen had en hoe vele profeten de komst van Jezus voorspeld hadden. En dat is waar we nu zijn, God heeft de aarde gereedgemaakt voor de komst van Jezus…

WIN-Discipleschap

Het doel van je leven

Onlangs waren we uitgenodigd als hoofdsprekers/trainers tijdens het jongerenweekend van een van de kerken waar we mee samenwerken. Een diverse mix van leeftijden, maar ook veel verschillende achtergronden en afkomst (Filipijnen, Iran, Afghanistan, Pakistan) was er onder de deelnemers. Een aantal weken voor het jongerenweekend hadden we al bij de jongeren gepeild wat ze graag wilden leren tijdens dit weekend.

 

Aan de hand van de reacties konden we een mooi en interactief trainingsprogramma samenstellen. ‘Elkaar en jezelf beter leren kennen’, ‘Samenwerken’ en ‘Het doel van je leven’, waren de kernonderwerpen van de verschillende sessies.

 

Op zondag mocht een ieder een stap zetten, in een leven dichter naar God door hun persoonlijke keuze bij het kruis van Jezus te brengen… En middels een briefje aan het kruis te spijkeren. Een bijzonder weekend, op een prachtige locatie, met een nieuw begin…

Delphi-1

Ik ben niets zonder Jezus

Met behulp van een tolk geeft onze collega Ellen twee keer per week les aan drie Afghaanse groepen, inclusief vijf families. The studenten luisteren gretig, maken aantekeningen en stellen vragen. “Als het kon zouden ze mij graag elke dag zien!” lacht Ellen. “Een uitspraak van een van mijn studenten ‘Ik ben niets zonder Jezus’ is geweldig om te horen. Het motiveert mij om alles te geven, en dat kan soms best vermoeiend zijn.”

Het begon allemaal met het KANO project (Grieks voor ‘maken’) waar wol om te breien en stof om te naaien werd verstrekt. Afghaanse vrouwen zijn gemotiveerd om dingen te maken om te verkopen, als tijdverdrijf, maar ook om een klein inkomen te genereren.


Nieuwe relaties ontstonden en mogelijkheden om het Evangelie van Jezus te delen volgden… Sommige vrouwen en tieners nodigden Jezus uit in hun leven en wilden meer leren. Ze werden onderdeel van een lokale kerk en een aantal hebben zich al laten dopen. “En ze zijn er niet stil over in het kamp waar ze leven,” vervolgd Ellen, “zelfs als het leidt tot vervolging door andere vluchtelingen, ze zijn erg gemotiveerd om Jezus te delen, getuigen van vrede als nooit tevoren. “Ze is bemoedigd dat vluchtelingen zelfs samenkomen om te bidden voor hun eigen noden, maar ook die van hun vervolgers…"

Credit: Anne Marit Viljoen