Onverwachte ontmoetingen

Een OM-vrijwilliger zag met eigen ogen dat een ‘last-minute’ verandering van plannen, vaak de weg van God is om een bijzondere mogelijkheid te creëren. Toen zij plotseling naar een ander vluchtelingenkamp toeging dan waar ze voor stond ingeroosterd, kreeg ze de mogelijkheid om haar taalkennis te gebruiken en contact te leggen met veel kinderen uit het kamp.

Een eenvoudig gesprek met een 12-jarig meisje leidde tot een diepere relatie en gaf zelfs de mogelijkheid om met haar en haar ouders te bidden. “Toen het busje die dag vertrok, kwam het meisje naar de bus rennen en vroeg me om Jezus naam op te schrijven ‘zodat ze kon herinneren wie van haar houd.’” Ze zijn momenteel in contact via Whatsapp, en we blijven bidden dat Jezus zich verder zal openbaren aan het meisje en haar familie.

Met de toekomst in gedachten

Zelfs de kortste ontmoetingen hebben duurzame impact. Twee vrijwilligers werden verrast toen ze een familie uit Oostenrijk het kamp binnen zagen komen lopen, ze werden op een krachtige manier herinnerd van het potentiële lange termijn effect van hun bediening.

“Omdat bezoekers niet echt gebruikelijk zijn, waren Trent en ik verrast toen een onbekende man ons benaderde en tot ons sprak in het Engels” zei vrijwilliger Brandon. “Hij stond daar met zijn vrouw en zoon, deze vader vertelde lachend over de tijd dat hij nog maar een paar jaar oud was, in 1950, dat hij hier in dit vluchtelingenkamp leefde. Hij was hier nu om deze tijd van zijn kinderjaren te delen met zijn gezin! Daarna liep hij verder door het kamp om andere vluchtelingen te ontmoeten, en te praten over elkaars ervaringen.”

“Zo vaak tijdens onze tijd hier in Griekenland, zou ik deze kampen zien als een plaats waar gebrek aan hoop is, een plaats waar deze mensen vast zitten. Maar toen ik deze man zo enthousiast met zijn gezin zag praten over dit kamp, onze bediening hier in Griekenland kreeg nieuwe waarde – zeker omdat deze mans slechts een paar jaar oud was toen hij in dit kamp zat, en ik besteed een groot deel van mijn tijd om met de kinderen in het kamp te spelen. Stel je voor dat over vele jaren, één van die kinderen of van de volwassen waar we contact mee hebben gelegd, zich herinnerd hoe, gedurende een moeilijke tijd van vluchten voor gevaar en het leven in een vluchtelingenkamp, een groep Christenen die van God houden, hem bezochten en die liefde met hen deelden!”
“Ook al kunnen we geen dingen doen zoals het oplossen van de vluchtelingen crisis in Griekenland, ons team is gebruikt door God om liefde te delen met deze mensen tijdens een moeilijke tijd, en dat maakt onze bediening om God te dienen, het o-zo waard!”

Het OM-Griekenland team blijft doorgaan met het uitreiken naar vluchtelingen in en rond Athene. We danken God voor de vele deuren die Hij opende in de afgelopen tijd. Blijf bidden met ons als we doorgaan met het versterken van relaties met overheid, kamp leiders en andere beslissing makers dat God zal doorgaan de juiste deuren te open om Zijn koninkrijk te bouwen in Griekenland.

Toerusten van Werkers

Binnnen de kerken waar wij werken ondersteunen wij trainingen en cursussen met onze ervaring van die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan. Dit doen we onder andere door:

 • Het trainen en toerusten van werkers m.b.t., cultuur en evangelisatie aan:
  • Long- en shortterm teams van Operatie Mobilisatie
  • Shortterm werkers van andere organisaties
  • Lokale Christenen en kerken
  • Nieuwe gelovigen met een specifieke achtergrond
 • Het organiseren en faciliteren van evangelisatieactiviteiten voor short-temers
 • Lokale kerken voorzien van christelijke literatuur, studiemateriaal en muziek in div. talen

Evangelisatie

In samenwerking met kerken vormen wij en zijn wij betrokken in teams die het evangelie van Jezus delen door evangelisatie- en discipelschapsinitiatieven zoals:

 • Geloof oriëntatie programma's (zoals ALPHA)
 • Bijbelstudie klassen
 • Discipelschaps programmas
 • lessen m.b.t. vaardigheden
 • kinder- en jeugdprogramma’s
 • Sport en recreatieve  activiteiten
 • Platforms om elkaar te ontmoeten en relaties op te bouwen

  Daarin is het van ons ook een persoonlijk doel om vriendschappen en relaties met migranten en vluchtelingen opbouwen.

Samenwerken met Lokale Kerken

Als Operatie Mobilisatie werken we wereldwijd en dus ook in Griekenland samen met lokale kerken. Voor ons betekend dit, dat wij persoonlijk gekoppeld zijn met specifieke kerken. Om met deze kerken samen te werken en hun te ondersteunen in hun bediening met onze bediening.

Dit doen wij door:

 • Lokale kerken aanmoedigen en ondersteunen bij het verwelkomen en betrekken van nieuwe leden
 • Training te geven aan lokale kerkleiders en medewerkers
 • Lokale kerken ondersteunen en uitdagen met evangelisatie initiatieven
 • De lokale kerk helpen gelovigen uit te zenden naar andere landen