Ik kies voor Jezus!

Een jonge Afghaanse vrouw, met haar gezin gevlucht uit Iran en net bevallen van een baby, krijgt in een van de vluchtelingenkampen in Athene te horen dat ze maagkanker heeft. De behandeling, met een zware operatie en chemotherapie in een vreemd ziekenhuis, met dokters die een andere taal spreken, hangt als een donkere wolk boven het onzekere leven van dit gezin. Maar dan…een lichtpuntje….
ze  leert Jezus kennen en ondanks de storm om haar heen geeft Hij haar rust!

Dit is het verhaal van Aziza, die inmiddels een goede vriendin van Martine is. Ze mocht ook Gods zorg ervaren door dingen heen; de praktische hulp van de pastor en zijn vrouw, die regelmatig op de kinderen pasten. Na de operatie start als gauw de chemotherapie. Samen met een collega van een andere hulporganisatie staat Martine om het gezin heen en ondersteunt waar mogelijk is. Met behulp van een echtpaar uit Nederland is het mogelijk om het appartement wat meer in te richten, waardoor Aziza een plek heeft om te rusten.

Tijdens de wekelijkse bezoekjes van Martine aan Aziza wordt er veel gedeeld, geluisterd, advies gegeven en ook altijd gebeden. Als ze zich goed genoeg voelt probeert Aziza op zondag naar de kerkdienst te komen en ook daar ervaart ze de liefdevolle rust die Jezus geeft. De chemotherapie beïnvloed haar lijf, haar leven, haar gedachten, maar zodra deze is afgelopen komt er weer ruimte in Aziza’s hoofd!

Voorzichtig durft Aziza aan de toekomst te denken en een ding weet ze zeker: Ik wil de keus maken om Jezus te volgen. Vorige week was het zo ver; Aziza stapte zonder twijfel het water in, werd gedoopt en gaf aan iedereen te kennen: Jezus is mijn Verlosser en Hem wil ik volgen. Nadat Aziza weer boven kwam konden we alleen maar zingen: Groot is de naam van Jezus, alle glorie aan Hem! We prijzen uw Heilige naam, Jezus!

 

Farsi-Discipelschapstraining

Elke week heeft Anton een Discipelschapstraining met een groep Afghanen, Iraniërs en Koerden. De groepsleden hebben allemaal een Moslim-achtergrond of zijn Moslim. Samen met de participanten wordt er gesproken over een diversiteit van vragen over het Christelijk geloof, de Bijbel en het volgen van Jezus.

En wat is het dan een voorrecht om de taal te kunnen spreken en zo met elkaar te kunnen communiceren!

In de eerste periode hebben ze gesproken over waarom het belangrijk is om te investeren in de groei van je geloof en hoe je dit kun doen. Daarnaast waren de lessen in de voorgaande maanden grotendeels afgestemd op vragen van de groepsleden.

Om meer duidelijkheid en lijn aan te geven is de groep sinds kort begonnen aan een reis door de Bijbel. In een paar maanden lezen we bijna de hele Bijbel door en behandelen we de belangrijkste personen per periode. Voor velen was het de eerste keer dat ze het hoorden hoe de aarde geschapen werd, dat Abraham twee zonen had en hoe vele profeten de komst van Jezus voorspeld hadden. En dat is waar we nu zijn, God heeft de aarde gereedgemaakt voor de komst van Jezus…

WIN-Discipleschap

Given, it is a difficult query to response.

One should comprehend the 3 principal areas of the article. It is possible to be as imaginative as you desire to be, provided your essay conveys the appropriate information to the reader. If you choose to discover the best way to compose outstanding essay you then ought to stick to the listed below hints, it's aa comprehensive guide for those beginners wishing to write decent documents in the 1st try If you prefer to discover the way to compose good composition then you definitely must adhere to the given below tips, it is aa complete guide for these beginners wishing to create in the very first effort Composition writing isn't a demanding and boring task if you know the fundamental tips to make a nicely composed essay. "Given, it is a difficult query to response." verder lezen

Kledingwinkel Omonia

In de een kerk in Omonia zijn we in de afgelopen maanden druk geweest met het inrichten en organiseren van een kledingdistributiepunt. Kledingdistributie wordt hier al tijd gedaan, maar de leiding van dit project was er door de hulpbehoevende situatie niet aan toe gekomen om dit te organiseren. Samen met een aantal Afghaanse en Syrische vluchtelingen, die daar komen voor taalles en een maaltijd, heeft Anton stellingen in elkaar gezet. Hierdoor is er ruimte om de kleding op maat te sorteren. Martine heeft samen met een aantal anderen de kleding gesorteerd en netjes gevouwen. Met als resultaat een ‘winkeltje’ waar vluchtelingen kunnen komen om gratis kleding uit te zoeken voor hun familie.

Afbeelding3

Voor Martine en de vrijwilligers zijn deze momenten erg waardevol want het geeft tijd voor gesprekje, samen lachen of een arm om iemand heen. Ook hebben we een coupon-systeem ingevoerd waardoor de distributie georganiseerd en eerlijk verloopt. Elke familie krijgt elke maand per persoon een aantal coupons welke ingeleverd kunnen worden voor kleding. Martine heeft de organisatorische leiding over de ‘dubbelgoed’ winkel. We hopen in de toekomst ook de lokale Griekse kerken meer te kunnen betrekken bij de inzameling van kleding.

Omonia-Kleding

Goede Nieuws voor kinderen

In één van de kerken waar we mee samenwerken, komen bijna alle leden van een Moslim achtergrond. Elke week is er een samenkomst die geleid wordt in het Engels, waarna alles in het Farsi vertaald wordt. Veel aanbiddingsliederen die we daar zingen zijn in het Farsi, en soms ook Engels en Farsi. De leiding van deze kerk deelde met ons hun verlangen om tijdens de samenkomsten ook een programma aan te bieden voor de kinderen die met hun ouder(s) meekomen. Want het Goede Nieuws is ook voor kinderen!

Wat een geweldige mogelijkheid om deze kinderen uit Moslim achtergrond te mogen leren over het Goede Nieuws, de Bijbel, gebed en een persoonlijke relatie met Jezus Christus. We hebben samen tot God gebeden of dit een bediening is waar wij onze gaven en talenten mogen inzetten. Beiden hebben we hier vrede over ontvangen en zijn we aan de slag gegaan om het materiaal samen te stellen.

In de kerk hebben we onze Afghaanse en Iraanse broeders en zusters om hulp gevraagd bij het leiden van het kinderprogramma. Daarop hebben we reactie gehad van vijf broeders en zusters die graag wilden helpen. Door middel van een interactieve training hebben wij hen de structuur van het programma – met een Bijbelverhaal, verwerking, gebed en knutselen – aangeleerd. Door het actief betrekken van de kerkleden in onze bediening wordt het programma duurzaam.

“Vermenigvuldiging is de sleutelfactor om meer kinderen (mensen) te kunnen bereiken dan dat we ooit zelf zouden kunnen doen.”

Ook voor de kinderwerkers is het een mooie mogelijkheid om meer te leren over de Bijbel en het volgen van Jezus, want sommigen van hen zijn nog maar jonge in hun geloof. De kinderen genieten van het programma en zelfs verlegen kinderen doen mee. Het is de bedoeling dat dit programma in de toekomst volledig door de kerkleden georganiseerd wordt, en dan is de volgende kerk aan de beurt…