Sportbediening

Samen met een aantal gemeenteleden van de WIN Kerk zijn we een Sportbediening gestart. Deze bediening is bedoeld om een verbinding te maken tussen jongeren en de gemeente. Als volgelingen van Jezus zijn we geroepen om discipelen te maken, en sport is één van de manieren die we gebruiken om dat te doen. Jezus heeft ons opgeroepen om te evangeliseren en te helpen groeien, door het gebruik van sport kunnen we dit beide toepassen.

 

Sport is een middel, niet het doel. Het is niet ons doel om professionele atleten te genereren. Het is ons doel om jongeren (en alles wat daarna komt) te bereiken voor Jezus Christus. Het Evangelie te delen. Discipelen te maken. Sport is het middel dat we gebruiken om dit doel te bereiken.  

'Door ons sportteam willen we (Moslim) jongeren bereiken met het Evangelie van Jezus Christus en hen omarmen in de kerk'

Wij geloven dat onze bediening impact zal hebben in veel levens, want onze focus is:

  • Relationeel – Een gemeenschappelijke band met langdurige, impactvolle relaties. Door te spelen als een team creëren we een band van geen vergelijking. Jezus riep ons om in relatie te staan met mensen. Het veld is de plek om te beginnen.
  • Wederkerend - Onze sportactiviteiten worden wekelijks gehouden, indien mogelijk in de toekomst meerdere keren per week. Samen met een aantal andere teams spelen we competitie en we organiseren minimaal één groot sportkamp per jaar. Maar bovenal is het totale programma aan de gang.
  • Echt – We creëren een omgeving van authenticiteit, waar mensen eerlijk en oprecht over hun leven kunnen zijn en zich niet hoeven te schamen voor hun eerlijkheid.

Voor nu zijn we gestart met voetbal. Wekelijks is er een groep van ongeveer 15-20 spelers, bestaande uit gemeenteleden (lokaal en vluchteling) en Moslim vluchtelingen.

Het Voetbalbediening Leiderschapsteam bestaat uit 5 personen, uit de Filipijnen, Nederland en Iran.

Training Short-Term Team UK

In de WIN-gemeente mochten we afgelopen week een groep uit Engeland verwelkomen. Zij kwamen hier om de bediening van de gemeente, in een van de vluchtelingenkampen, een week lang te ondersteunen. Voordat zij naar het vluchtelingenkamp vertrokken, mocht Anton hen een training geven. Middels een interactieve training over Cultuur, Evangelisatie en Islam werd de groep voorbereidt voor de aankomende week.

Enthousiast en goed voorbereidt mocht deze groep op pad gaan om hun leven een week lang te delen met de mannen, vrouwen en kinderen in het vluchtelingenkamp.

Na deze week hoorden we van de groep dat de training erg waardevol was geweest en ze hier gedurende de week vaak aan terug dachten en gebruik van konden maken.

Ik kies voor Jezus!

Een jonge Afghaanse vrouw, met haar gezin gevlucht uit Iran en net bevallen van een baby, krijgt in een van de vluchtelingenkampen in Athene te horen dat ze maagkanker heeft. De behandeling, met een zware operatie en chemotherapie in een vreemd ziekenhuis, met dokters die een andere taal spreken, hangt als een donkere wolk boven het onzekere leven van dit gezin. Maar dan…een lichtpuntje….
ze  leert Jezus kennen en ondanks de storm om haar heen geeft Hij haar rust!

Dit is het verhaal van Aziza, die inmiddels een goede vriendin van Martine is. Ze mocht ook Gods zorg ervaren door dingen heen; de praktische hulp van de pastor en zijn vrouw, die regelmatig op de kinderen pasten. Na de operatie start als gauw de chemotherapie. Samen met een collega van een andere hulporganisatie staat Martine om het gezin heen en ondersteunt waar mogelijk is. Met behulp van een echtpaar uit Nederland is het mogelijk om het appartement wat meer in te richten, waardoor Aziza een plek heeft om te rusten.

Tijdens de wekelijkse bezoekjes van Martine aan Aziza wordt er veel gedeeld, geluisterd, advies gegeven en ook altijd gebeden. Als ze zich goed genoeg voelt probeert Aziza op zondag naar de kerkdienst te komen en ook daar ervaart ze de liefdevolle rust die Jezus geeft. De chemotherapie beïnvloed haar lijf, haar leven, haar gedachten, maar zodra deze is afgelopen komt er weer ruimte in Aziza’s hoofd!

Voorzichtig durft Aziza aan de toekomst te denken en een ding weet ze zeker: Ik wil de keus maken om Jezus te volgen. Vorige week was het zo ver; Aziza stapte zonder twijfel het water in, werd gedoopt en gaf aan iedereen te kennen: Jezus is mijn Verlosser en Hem wil ik volgen. Nadat Aziza weer boven kwam konden we alleen maar zingen: Groot is de naam van Jezus, alle glorie aan Hem! We prijzen uw Heilige naam, Jezus!

 

Farsi-Discipelschapstraining

Elke week heeft Anton een Discipelschapstraining met een groep Afghanen, Iraniërs en Koerden. De groepsleden hebben allemaal een Moslim-achtergrond of zijn Moslim. Samen met de participanten wordt er gesproken over een diversiteit van vragen over het Christelijk geloof, de Bijbel en het volgen van Jezus.

En wat is het dan een voorrecht om de taal te kunnen spreken en zo met elkaar te kunnen communiceren!

In de eerste periode hebben ze gesproken over waarom het belangrijk is om te investeren in de groei van je geloof en hoe je dit kun doen. Daarnaast waren de lessen in de voorgaande maanden grotendeels afgestemd op vragen van de groepsleden.

Om meer duidelijkheid en lijn aan te geven is de groep sinds kort begonnen aan een reis door de Bijbel. In een paar maanden lezen we bijna de hele Bijbel door en behandelen we de belangrijkste personen per periode. Voor velen was het de eerste keer dat ze het hoorden hoe de aarde geschapen werd, dat Abraham twee zonen had en hoe vele profeten de komst van Jezus voorspeld hadden. En dat is waar we nu zijn, God heeft de aarde gereedgemaakt voor de komst van Jezus…

WIN-Discipleschap

Kledingwinkel Omonia

In de een kerk in Omonia zijn we in de afgelopen maanden druk geweest met het inrichten en organiseren van een kledingdistributiepunt. Kledingdistributie wordt hier al tijd gedaan, maar de leiding van dit project was er door de hulpbehoevende situatie niet aan toe gekomen om dit te organiseren. Samen met een aantal Afghaanse en Syrische vluchtelingen, die daar komen voor taalles en een maaltijd, heeft Anton stellingen in elkaar gezet. Hierdoor is er ruimte om de kleding op maat te sorteren. Martine heeft samen met een aantal anderen de kleding gesorteerd en netjes gevouwen. Met als resultaat een ‘winkeltje’ waar vluchtelingen kunnen komen om gratis kleding uit te zoeken voor hun familie.

Afbeelding3

Voor Martine en de vrijwilligers zijn deze momenten erg waardevol want het geeft tijd voor gesprekje, samen lachen of een arm om iemand heen. Ook hebben we een coupon-systeem ingevoerd waardoor de distributie georganiseerd en eerlijk verloopt. Elke familie krijgt elke maand per persoon een aantal coupons welke ingeleverd kunnen worden voor kleding. Martine heeft de organisatorische leiding over de ‘dubbelgoed’ winkel. We hopen in de toekomst ook de lokale Griekse kerken meer te kunnen betrekken bij de inzameling van kleding.

Omonia-Kleding