Sportbediening

Samen met een aantal gemeenteleden van de WIN Kerk zijn we een Sportbediening gestart. Deze bediening is bedoeld om een verbinding te maken tussen jongeren en de gemeente. Als volgelingen van Jezus zijn we geroepen om discipelen te maken, en sport is één van de manieren die we gebruiken om dat te doen. Jezus heeft ons opgeroepen om te evangeliseren en te helpen groeien, door het gebruik van sport kunnen we dit beide toepassen.

 

Sport is een middel, niet het doel. Het is niet ons doel om professionele atleten te genereren. Het is ons doel om jongeren (en alles wat daarna komt) te bereiken voor Jezus Christus. Het Evangelie te delen. Discipelen te maken. Sport is het middel dat we gebruiken om dit doel te bereiken.  

'Door ons sportteam willen we (Moslim) jongeren bereiken met het Evangelie van Jezus Christus en hen omarmen in de kerk'

Wij geloven dat onze bediening impact zal hebben in veel levens, want onze focus is:

  • Relationeel – Een gemeenschappelijke band met langdurige, impactvolle relaties. Door te spelen als een team creëren we een band van geen vergelijking. Jezus riep ons om in relatie te staan met mensen. Het veld is de plek om te beginnen.
  • Wederkerend - Onze sportactiviteiten worden wekelijks gehouden, indien mogelijk in de toekomst meerdere keren per week. Samen met een aantal andere teams spelen we competitie en we organiseren minimaal één groot sportkamp per jaar. Maar bovenal is het totale programma aan de gang.
  • Echt – We creëren een omgeving van authenticiteit, waar mensen eerlijk en oprecht over hun leven kunnen zijn en zich niet hoeven te schamen voor hun eerlijkheid.

Voor nu zijn we gestart met voetbal. Wekelijks is er een groep van ongeveer 15-20 spelers, bestaande uit gemeenteleden (lokaal en vluchteling) en Moslim vluchtelingen.

Het Voetbalbediening Leiderschapsteam bestaat uit 5 personen, uit de Filipijnen, Nederland en Iran.

Ik kies voor Jezus!

Een jonge Afghaanse vrouw, met haar gezin gevlucht uit Iran en net bevallen van een baby, krijgt in een van de vluchtelingenkampen in Athene te horen dat ze maagkanker heeft. De behandeling, met een zware operatie en chemotherapie in een vreemd ziekenhuis, met dokters die een andere taal spreken, hangt als een donkere wolk boven het onzekere leven van dit gezin. Maar dan…een lichtpuntje….
ze  leert Jezus kennen en ondanks de storm om haar heen geeft Hij haar rust!

Dit is het verhaal van Aziza, die inmiddels een goede vriendin van Martine is. Ze mocht ook Gods zorg ervaren door dingen heen; de praktische hulp van de pastor en zijn vrouw, die regelmatig op de kinderen pasten. Na de operatie start als gauw de chemotherapie. Samen met een collega van een andere hulporganisatie staat Martine om het gezin heen en ondersteunt waar mogelijk is. Met behulp van een echtpaar uit Nederland is het mogelijk om het appartement wat meer in te richten, waardoor Aziza een plek heeft om te rusten.

Tijdens de wekelijkse bezoekjes van Martine aan Aziza wordt er veel gedeeld, geluisterd, advies gegeven en ook altijd gebeden. Als ze zich goed genoeg voelt probeert Aziza op zondag naar de kerkdienst te komen en ook daar ervaart ze de liefdevolle rust die Jezus geeft. De chemotherapie beïnvloed haar lijf, haar leven, haar gedachten, maar zodra deze is afgelopen komt er weer ruimte in Aziza’s hoofd!

Voorzichtig durft Aziza aan de toekomst te denken en een ding weet ze zeker: Ik wil de keus maken om Jezus te volgen. Vorige week was het zo ver; Aziza stapte zonder twijfel het water in, werd gedoopt en gaf aan iedereen te kennen: Jezus is mijn Verlosser en Hem wil ik volgen. Nadat Aziza weer boven kwam konden we alleen maar zingen: Groot is de naam van Jezus, alle glorie aan Hem! We prijzen uw Heilige naam, Jezus!

 

Farsi-Discipelschapstraining

Elke week heeft Anton een Discipelschapstraining met een groep Afghanen, Iraniërs en Koerden. De groepsleden hebben allemaal een Moslim-achtergrond of zijn Moslim. Samen met de participanten wordt er gesproken over een diversiteit van vragen over het Christelijk geloof, de Bijbel en het volgen van Jezus.

En wat is het dan een voorrecht om de taal te kunnen spreken en zo met elkaar te kunnen communiceren!

In de eerste periode hebben ze gesproken over waarom het belangrijk is om te investeren in de groei van je geloof en hoe je dit kun doen. Daarnaast waren de lessen in de voorgaande maanden grotendeels afgestemd op vragen van de groepsleden.

Om meer duidelijkheid en lijn aan te geven is de groep sinds kort begonnen aan een reis door de Bijbel. In een paar maanden lezen we bijna de hele Bijbel door en behandelen we de belangrijkste personen per periode. Voor velen was het de eerste keer dat ze het hoorden hoe de aarde geschapen werd, dat Abraham twee zonen had en hoe vele profeten de komst van Jezus voorspeld hadden. En dat is waar we nu zijn, God heeft de aarde gereedgemaakt voor de komst van Jezus…

WIN-Discipleschap

Goede Nieuws voor kinderen

In één van de kerken waar we mee samenwerken, komen bijna alle leden van een Moslim achtergrond. Elke week is er een samenkomst die geleid wordt in het Engels, waarna alles in het Farsi vertaald wordt. Veel aanbiddingsliederen die we daar zingen zijn in het Farsi, en soms ook Engels en Farsi. De leiding van deze kerk deelde met ons hun verlangen om tijdens de samenkomsten ook een programma aan te bieden voor de kinderen die met hun ouder(s) meekomen. Want het Goede Nieuws is ook voor kinderen!

Wat een geweldige mogelijkheid om deze kinderen uit Moslim achtergrond te mogen leren over het Goede Nieuws, de Bijbel, gebed en een persoonlijke relatie met Jezus Christus. We hebben samen tot God gebeden of dit een bediening is waar wij onze gaven en talenten mogen inzetten. Beiden hebben we hier vrede over ontvangen en zijn we aan de slag gegaan om het materiaal samen te stellen.

In de kerk hebben we onze Afghaanse en Iraanse broeders en zusters om hulp gevraagd bij het leiden van het kinderprogramma. Daarop hebben we reactie gehad van vijf broeders en zusters die graag wilden helpen. Door middel van een interactieve training hebben wij hen de structuur van het programma – met een Bijbelverhaal, verwerking, gebed en knutselen – aangeleerd. Door het actief betrekken van de kerkleden in onze bediening wordt het programma duurzaam.

“Vermenigvuldiging is de sleutelfactor om meer kinderen (mensen) te kunnen bereiken dan dat we ooit zelf zouden kunnen doen.”

Ook voor de kinderwerkers is het een mooie mogelijkheid om meer te leren over de Bijbel en het volgen van Jezus, want sommigen van hen zijn nog maar jonge in hun geloof. De kinderen genieten van het programma en zelfs verlegen kinderen doen mee. Het is de bedoeling dat dit programma in de toekomst volledig door de kerkleden georganiseerd wordt, en dan is de volgende kerk aan de beurt…

Ik ben niets zonder Jezus

Met behulp van een tolk geeft onze collega Ellen twee keer per week les aan drie Afghaanse groepen, inclusief vijf families. The studenten luisteren gretig, maken aantekeningen en stellen vragen. “Als het kon zouden ze mij graag elke dag zien!” lacht Ellen. “Een uitspraak van een van mijn studenten ‘Ik ben niets zonder Jezus’ is geweldig om te horen. Het motiveert mij om alles te geven, en dat kan soms best vermoeiend zijn.”

Het begon allemaal met het KANO project (Grieks voor ‘maken’) waar wol om te breien en stof om te naaien werd verstrekt. Afghaanse vrouwen zijn gemotiveerd om dingen te maken om te verkopen, als tijdverdrijf, maar ook om een klein inkomen te genereren.


Nieuwe relaties ontstonden en mogelijkheden om het Evangelie van Jezus te delen volgden… Sommige vrouwen en tieners nodigden Jezus uit in hun leven en wilden meer leren. Ze werden onderdeel van een lokale kerk en een aantal hebben zich al laten dopen. “En ze zijn er niet stil over in het kamp waar ze leven,” vervolgd Ellen, “zelfs als het leidt tot vervolging door andere vluchtelingen, ze zijn erg gemotiveerd om Jezus te delen, getuigen van vrede als nooit tevoren. “Ze is bemoedigd dat vluchtelingen zelfs samenkomen om te bidden voor hun eigen noden, maar ook die van hun vervolgers…"

Credit: Anne Marit Viljoen