Toerusten van Werkers

Binnnen de kerken waar wij werken ondersteunen wij trainingen en cursussen met onze ervaring van die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan. Dit doen we onder andere door:

 • Het trainen en toerusten van werkers m.b.t., cultuur en evangelisatie aan:
  • Long- en shortterm teams van Operatie Mobilisatie
  • Shortterm werkers van andere organisaties
  • Lokale Christenen en kerken
  • Nieuwe gelovigen met een specifieke achtergrond
 • Het organiseren en faciliteren van evangelisatieactiviteiten voor short-temers
 • Lokale kerken voorzien van christelijke literatuur, studiemateriaal en muziek in div. talen

Evangelisatie

In samenwerking met kerken vormen wij en zijn wij betrokken in teams die het evangelie van Jezus delen door evangelisatie- en discipelschapsinitiatieven zoals:

 • Geloof oriëntatie programma's (zoals ALPHA)
 • Bijbelstudie klassen
 • Discipelschaps programmas
 • lessen m.b.t. vaardigheden
 • kinder- en jeugdprogramma’s
 • Sport en recreatieve  activiteiten
 • Platforms om elkaar te ontmoeten en relaties op te bouwen

  Daarin is het van ons ook een persoonlijk doel om vriendschappen en relaties met migranten en vluchtelingen opbouwen.

Samenwerken met Lokale Kerken

Als Operatie Mobilisatie werken we wereldwijd en dus ook in Griekenland samen met lokale kerken. Voor ons betekend dit, dat wij persoonlijk gekoppeld zijn met specifieke kerken. Om met deze kerken samen te werken en hun te ondersteunen in hun bediening met onze bediening.

Dit doen wij door:

 • Lokale kerken aanmoedigen en ondersteunen bij het verwelkomen en betrekken van nieuwe leden
 • Training te geven aan lokale kerkleiders en medewerkers
 • Lokale kerken ondersteunen en uitdagen met evangelisatie initiatieven
 • De lokale kerk helpen gelovigen uit te zenden naar andere landen