Goede Nieuws voor kinderen

In één van de kerken waar we mee samenwerken, komen bijna alle leden van een Moslim achtergrond. Elke week is er een samenkomst die geleid wordt in het Engels, waarna alles in het Farsi vertaald wordt. Veel aanbiddingsliederen die we daar zingen zijn in het Farsi, en soms ook Engels en Farsi. De leiding van deze kerk deelde met ons hun verlangen om tijdens de samenkomsten ook een programma aan te bieden voor de kinderen die met hun ouder(s) meekomen. Want het Goede Nieuws is ook voor kinderen!

Wat een geweldige mogelijkheid om deze kinderen uit Moslim achtergrond te mogen leren over het Goede Nieuws, de Bijbel, gebed en een persoonlijke relatie met Jezus Christus. We hebben samen tot God gebeden of dit een bediening is waar wij onze gaven en talenten mogen inzetten. Beiden hebben we hier vrede over ontvangen en zijn we aan de slag gegaan om het materiaal samen te stellen.

In de kerk hebben we onze Afghaanse en Iraanse broeders en zusters om hulp gevraagd bij het leiden van het kinderprogramma. Daarop hebben we reactie gehad van vijf broeders en zusters die graag wilden helpen. Door middel van een interactieve training hebben wij hen de structuur van het programma – met een Bijbelverhaal, verwerking, gebed en knutselen – aangeleerd. Door het actief betrekken van de kerkleden in onze bediening wordt het programma duurzaam.

“Vermenigvuldiging is de sleutelfactor om meer kinderen (mensen) te kunnen bereiken dan dat we ooit zelf zouden kunnen doen.”

Ook voor de kinderwerkers is het een mooie mogelijkheid om meer te leren over de Bijbel en het volgen van Jezus, want sommigen van hen zijn nog maar jonge in hun geloof. De kinderen genieten van het programma en zelfs verlegen kinderen doen mee. Het is de bedoeling dat dit programma in de toekomst volledig door de kerkleden georganiseerd wordt, en dan is de volgende kerk aan de beurt…

Het doel van je leven

Onlangs waren we uitgenodigd als hoofdsprekers/trainers tijdens het jongerenweekend van een van de kerken waar we mee samenwerken. Een diverse mix van leeftijden, maar ook veel verschillende achtergronden en afkomst (Filipijnen, Iran, Afghanistan, Pakistan) was er onder de deelnemers. Een aantal weken voor het jongerenweekend hadden we al bij de jongeren gepeild wat ze graag wilden leren tijdens dit weekend.

 

Aan de hand van de reacties konden we een mooi en interactief trainingsprogramma samenstellen. ‘Elkaar en jezelf beter leren kennen’, ‘Samenwerken’ en ‘Het doel van je leven’, waren de kernonderwerpen van de verschillende sessies.

 

Op zondag mocht een ieder een stap zetten, in een leven dichter naar God door hun persoonlijke keuze bij het kruis van Jezus te brengen… En middels een briefje aan het kruis te spijkeren. Een bijzonder weekend, op een prachtige locatie, met een nieuw begin…

Delphi-1