We moeten deze mensen helpen

Een speedboot nadert het grindstrand van het Griekse eiland Lesbos, met aan boord een dozijn mensen. Snel wordt iedereen met bagage overboord gezet voordat het strand is bereikt, en de speedboot weer snel wegvaart. Na wat emotionele begroetingen, kan het OM-Griekenland team samen met anderen de nieuwkomers handdoeken, water en bananen aanbieden. Het team ontdekt al gauw dat deze groep bestaat uit drie generaties van Syrische Christenen, grootouders tot kleinkinderen, die hun toevlucht zoeken in Europa.

De harten van de teamleden braken toen deze Syriërs hun vertelde dat deze zelfde boot, welke hun 2000 Euro per persoon had gekost voor een 30-minuten reis, nog een trip zou maken om de rest van hun familie uit Turkije over te brengen.
Het team had gezien hoe de haven politie de eigenaar van de speedboot had gearresteerd, en moesten hun dit moeilijke nieuws vertellen, dat het lot van hun familie onzeker was.

En zo blijven de moeilijkheden en uitdagingen doorgaan voor de honderd duizenden die wegvluchten voor het geweld in Syrie, Iraq en Afghanistan, een weg banend naar de kust van Griekenland, met de hoop om verder Europa in te trekken. OM-Griekenland blijft doorgaan met het delen van Gods liefde en bewogenheid.

Het OM-Griekenland team op Lesbos geniet van het leggen van contacten met de vluchtelingen – iets wat niet veel andere hulpverleners doen.

“Een Iraakse jongeman benaderde ons en vertelde enthousiast, dat hij graag Christen wilde worden,” vertelde de teamleider, van onze bediening op het eiland, waar vele vluchtelingen aankomen. “Verblijd gaven we hem een Arabisch traktaat en direct begon hij het samen met wat omstanders te lezen.”

Golven van nieuwkomers van Afghaanse en andere vluchtelingen aan de Griekse kusten, overspoelen de hulp groepen en overheden in de grootste humanitaire ramp sinds de Tweede Wereldoorlog.

Gabby Markus, de veldleider van OM-Griekenland, coördineerd humanitaire hulpverlening geleverd door verschillende kerken uit Athene om efficientie en samenwerking te verzekeren, zodat hulp bij de vluchtelingen goed aankomt.

Overheid en lokale gezagvoerders spreken waardering uit over OM-Griekenland en de locale kerken over hun inzet om Arabsch en Farsi/Dari tolken te organiseren om zo beter te communiceren met vluchtelingen. Hiernaast ook in het voorzien van water, gekookte maaltijden, kledingbank, douche ruimte en WiFi/Internet toegang.

“Vertel het ons en wij gaan naar ze toe,” zei Gabby tegen een official van de Griekse Migratie Dienst. Als een officieel in Griekenland geregistreerde organisatie, met werk in meer dan 110 landen wereldwijd, is OM strategisch gepositioneerd om de vluchtelingen te helpen in hun tijd van nood.

Deze week heeft het team in Athene vele Afghanen geholpen, inclusief Hazara’s (minderheidsgroep), door hun onderdak te bieden in een sporthal. In de hal staan vele tenten in rijen op de vloer.
Griekse dokters waren tot beschikking om gezondheidschecks uit te voeren.

Andere OM-Griekenland werkers hielpen met het koken en serveren van maaltijden voor vluchtelingen verzameld in kerken met een voedsel-project. Ook helpen zij mee met distributie van maaltijden in parken waar vluchtelingen samen komen in de Griekse hoofdstad.

“We moeten deze mensen helpen die alles achter hebben gelaten,” zei Gabby.

OM-Griekenland heeft jou gebed en support nodig om door te blijven gaan met deze intensieve wijze van het bieden van hulp aan vluchtelingen die toevlucht zoeken in Europa.

Al het vuil weg

Een OM-vrijwilliger had de mogelijkheid om een jonge Afghaanse man een nieuw inzicht te geven over Isa (Jezus). Toen een paar Afghaanse vluchtelingen begonnen om Ryan en zijn team te helpen met het opruimen van afval in een lokaal kamp, gaf dit Ryan de mogelijkheid om Reshad* te ontmoeten en meer over zijn leven te leren, een jonge man gescheiden van zijn ouders en zijn twee jongere broers nadat ze door Turkije gereisd waren. “Reshad reisde alleen van Turkije naar Griekenland, en kwam er toen achter dat zijn familie daar vast zit, en hij hier in Griekenland,” zei Ryan.

Wanneer ze hun gesprek vervolgden, vroeg Ryan naar de betekenis van Reshad zijn halsketting welke verwees naar de heilige boeken. Door het gebruik van een verhaal over hoe een offer voor zonde de weg vrijmaakt naar het koninkrijk van God, leerde Reshad een nieuw inzicht over Isa – als het Lam van God die kwam om de zonden uit de wereld weg te nemen. Reshad stond er open voor om gebed te ontvangen in de naam van Isa voor zijn broers en ouders. Hij vroeg ook gebed voor genezing van zijn neefje, welke een ontwikkelingsstoornis heeft.

Ook baden ze samen dat Reshad een persoonlijke ontmoeting mag hebben met Jezus de Messias, als zijn Heer en Redder.

Hoop in Athene

Doordat de buurlanden van Griekenland hun grenzen hebben gesloten voor vluchtelingen, zijn er duizenden vluchtelingen die hun reis tot stilstand hebben zien komen – dit heeft ertoe geleid dat onze OM-werkers de kans hebben om te dienen en Gods liefde te delen in een tijd waar dat erg nodig is. Sinds het begin van de toestroom van vluchtelingen is het OM-Griekenland team gezegend met mogelijkheden om te dienen in de vluchtelingen kampen in en om het historische Athene.

Tijdens de hitte van de zomer, maar ook in de kou van de winter blijft het OM-Griekenland team vrijwilligers ontvangen, en daardoor, steeds dienen in de vluchtelingen kampen. Wat begonnen is met een busje vrijwilligers die hielpen in één kamp, is uitgegroeid tot honderden vrijwilligers van over de hele wereld die hebben gewerkt en nog werken op bijna een dozijn verschillende locaties – en dit is nog maar het begin.

Onverwachte ontmoetingen

Een OM-vrijwilliger zag met eigen ogen dat een ‘last-minute’ verandering van plannen, vaak de weg van God is om een bijzondere mogelijkheid te creëren. Toen zij plotseling naar een ander vluchtelingenkamp toeging dan waar ze voor stond ingeroosterd, kreeg ze de mogelijkheid om haar taalkennis te gebruiken en contact te leggen met veel kinderen uit het kamp.

Een eenvoudig gesprek met een 12-jarig meisje leidde tot een diepere relatie en gaf zelfs de mogelijkheid om met haar en haar ouders te bidden. “Toen het busje die dag vertrok, kwam het meisje naar de bus rennen en vroeg me om Jezus naam op te schrijven ‘zodat ze kon herinneren wie van haar houd.’” Ze zijn momenteel in contact via Whatsapp, en we blijven bidden dat Jezus zich verder zal openbaren aan het meisje en haar familie.

Met de toekomst in gedachten

Zelfs de kortste ontmoetingen hebben duurzame impact. Twee vrijwilligers werden verrast toen ze een familie uit Oostenrijk het kamp binnen zagen komen lopen, ze werden op een krachtige manier herinnerd van het potentiële lange termijn effect van hun bediening.

“Omdat bezoekers niet echt gebruikelijk zijn, waren Trent en ik verrast toen een onbekende man ons benaderde en tot ons sprak in het Engels” zei vrijwilliger Brandon. “Hij stond daar met zijn vrouw en zoon, deze vader vertelde lachend over de tijd dat hij nog maar een paar jaar oud was, in 1950, dat hij hier in dit vluchtelingenkamp leefde. Hij was hier nu om deze tijd van zijn kinderjaren te delen met zijn gezin! Daarna liep hij verder door het kamp om andere vluchtelingen te ontmoeten, en te praten over elkaars ervaringen.”

“Zo vaak tijdens onze tijd hier in Griekenland, zou ik deze kampen zien als een plaats waar gebrek aan hoop is, een plaats waar deze mensen vast zitten. Maar toen ik deze man zo enthousiast met zijn gezin zag praten over dit kamp, onze bediening hier in Griekenland kreeg nieuwe waarde – zeker omdat deze mans slechts een paar jaar oud was toen hij in dit kamp zat, en ik besteed een groot deel van mijn tijd om met de kinderen in het kamp te spelen. Stel je voor dat over vele jaren, één van die kinderen of van de volwassen waar we contact mee hebben gelegd, zich herinnerd hoe, gedurende een moeilijke tijd van vluchten voor gevaar en het leven in een vluchtelingenkamp, een groep Christenen die van God houden, hem bezochten en die liefde met hen deelden!”
“Ook al kunnen we geen dingen doen zoals het oplossen van de vluchtelingen crisis in Griekenland, ons team is gebruikt door God om liefde te delen met deze mensen tijdens een moeilijke tijd, en dat maakt onze bediening om God te dienen, het o-zo waard!”

Het OM-Griekenland team blijft doorgaan met het uitreiken naar vluchtelingen in en rond Athene. We danken God voor de vele deuren die Hij opende in de afgelopen tijd. Blijf bidden met ons als we doorgaan met het versterken van relaties met overheid, kamp leiders en andere beslissing makers dat God zal doorgaan de juiste deuren te open om Zijn koninkrijk te bouwen in Griekenland.