Home

Wij geloven dat het Evangelie van Jezus de kracht heeft om alles en iedereen te veranderen. Dit hebben wij ervaren toen wij een aantal jaar geleden de leiding over ons leven aan God overgaven. God liet ons zien dat Hij ons wilde gebruiken in een specifieke bediening om het evangelie te delen, daarom werken wij in Athene, Griekenland, onder migranten en vluchtelingen.

BIDDEN

GEVEN

NIEUWSBRIEF

'Ons verlangen is dat ons werk en onze woorden Gods liefde laten zien, zodat degenen onder wie we leven het zien en Hem willen leren kennen'